Meewandelen met de Albanezen op hun levensweg.

Als zendingswerkers voer je gesprekken met de Albanezen. Dit gaat over taal en cultuur heen. Iedere keer is het weer een zoektocht om dichtbij de Albanezen de komen. In de ontmoetingen met mensen is het onbekend of er nog een gelegenheid zal komen om met de mensen verder te spreken. Zendingswerk is veel meer dan op zondag voorgaan. Het is leven onder de mensen, in hun cultuur. Als zendingswerker wandel je met de mensen een…

Lees meer

De kerstboodschap aan de heidenen.

Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen. Haggaï 2 :8 In de kanttekeningen kunnen we lezen dat hier mee bedoeld wordt dat het Evangelie aan de ganse wereld gepreekt zal gaan worden. En dat de heidenen uit alle volken en natiën gaan geloven in Christus –  De Zaligmaker van zondaren. Dit werk…

Lees meer

Goede dagen toegewenst .

Beste allemaal, Graag willen wij u als gezin hartelijk bedanken voor het meeleven in de achterliggende tijd. Dit hebben wij bijzonder gewaardeerd. Het zendingswerk wordt vaak gekenmerkt door teleurstellingen en tegenvallers. Toch hebben wij als gezin in het achterliggende jaar de kracht en het geduld mogen krijgen om hier te werken en te leven. Gelukkig ligt het zendingswerk vast in de handen van een Drie-Enig God. De uitkomst hiervan is vast en zeker. Wat een…

Lees meer

Diaconaat vanuit een jonge gemeente.

Er zijn vele zaken die de aandacht vragen als je als jonge zendingspost in het proces van gemeentevorming zit. In Nederland zijn de gemeenten door dit proces al heengegaan. De verschillende posten in Albanië zitten hier midden in . Een mooi proces om te zien en om hieraan sturing en leiding te geven. Een van die processen die de aandacht vraagt is diaconaat ,juist hier in Albanië. Er is hier veel nood en dan is…

Lees meer

Overstromingen in Albanië

Verleden week heeft het 3 dagen en 3 nachten onafgebroken geregend in Albanië. Hierdoor zijn vele dorpjes en steden onbereikbaar geworden. De hoofdstad Tirana was niet meer bereikbaar, ook in het zuiden waar wij wonen was de Gjirokaster, een stad vlak bij ons helemaal afgesloten. Het water heeft vele huizen bereikt, waardoor er veel schade is opgelopen en ook vele mensen moesten geëvacueerd worden. In de wijk waar wij wonen is er gelukkig weinig overlast…

Lees meer

Weer thuis gekomen in Albanië.

Na een lange reis met de auto van 2 dagen en een vliegreis zijn wij als gezin weer thuis gekomen in Albanië. Door het team werden wij hartelijk welkom geheten, het was goed om elkaar weer te ontmoeten. Al snel werd het in Tepelenë duidelijk dat wij er weer waren. Binnen een korte tijd waren er weer mensen die ons bezochten en de kleine Micha wilden bewonderen. Wat ligt verdriet en vreugde altijd dicht bij…

Lees meer

Einde verlof, weer terug naar Albanië

Na een periode van verlof in Nederland, vertrekt familie de Jong deze week weer naar Albanië. Een periode van rust ligt achter, het werk in Tepelenë wacht weer. Een onmogelijk werk, waartoe niemand in zichzelf bekwaam is. Maar wel een werk waarbij zelf niet voor resultaat gezorgd hoeft te worden. Het is de Heere immers die de wasdom geeft. Als daarop gezien mag worden, hoeft er alleen maar gezaaid te worden…   Tijdens de verlofperiode…

Lees meer

Een zoon geboren: Micha!

Normaal is het familie de Jong zelf die de berichten op de website plaatst. Deze keer nemen we als TFC de vrijheid om een berichtje te plaatsen.   Afgelopen vrijdag 29 september is bij familie de Jong een zoon geboren die de naam Micha draagt. Moeder en kind mochten gelukkig snel weer uit het ziekenhuis naar huis en maken het goed. Wat is de Heere ook in hierin goed. Hij spaarde leven en Hij gaf…

Lees meer