Catechisatie in Albanië

Een van de belangrijkste onderdelen in het zendingswerk , is het geven van onderwijs. Onderwijs aan diegene die onderwezen moeten worden in de leer die naar de Godzaligheid is. Elke week komen er jongeren bij elkaar voor het volgen van deze lessen.

Lees meer

Nieuw leven en groot verdriet.

Hier in Albanië is het voorjaar in volle gang. De bloesems komen uit en het teken van het nieuwe leven is overal zichtbaar. Maar juist in deze tijd, waar de natuur weer begint te leven , is er ook een tegenstelling. In de laatste paar weken zijn er verschillende mensen onverwachts overleden.

Lees meer

Meewandelen met de Albanezen op hun levensweg.

Als zendingswerkers voer je gesprekken met de Albanezen. Dit gaat over taal en cultuur heen. Iedere keer is het weer een zoektocht om dichtbij de Albanezen de komen. In de ontmoetingen met mensen is het onbekend of er nog een gelegenheid zal komen om met de mensen verder te spreken. Zendingswerk is veel meer dan op zondag voorgaan. Het is leven onder de mensen, in hun cultuur. Als zendingswerker wandel je met de mensen een…

Lees meer

De kerstboodschap aan de heidenen.

Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen. Haggaï 2 :8 In de kanttekeningen kunnen we lezen dat hier mee bedoeld wordt dat het Evangelie aan de ganse wereld gepreekt zal gaan worden. En dat de heidenen uit alle volken en natiën gaan geloven in Christus –  De Zaligmaker van zondaren. Dit werk…

Lees meer